Lissesche IJsclub


De ereleden

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. Dat dit niet zomaar gebeurt blijkt wel uit het geringe aantal ereleden dat de vereniging tot nu toe gekend heeft.

Ereleden

sinds

Ereleden van weleer
Wim van Amsterdam
Cor Zuiderduin
Ton Nuij
Gerard Verdegaal
Henk Vreeburg
Jan Langeveld
Nic Mieloo
Bertus Randsdorp
Arie Wesselo
Egbert van 't Oever
sinds
2013
2003
2000
1996
1994
1991
1974
1972
1972
1954

Wim van Amsterdam
Tijdens de jaarvergadering van 2013 is Wim postuum tot erelid benoemd. Het jaar daarvoor was hij overleden. Wim is 30 jaar secretaris geweest. Een record waar de nummers 2 en 3 samen nog niet eens aan komen. Wim was Mister ijsclub. Altijd was hij aanwezig en altijd kon je op hem rekenen. Of hij nu alleen maar even het hek moest open doen om een machine binnen te laten of dat hij een hele dag moest wachten op een monteur, Wim stond altijd klaar. En hij was natuurlijk elke zaterdag aanwezig. Op zijn eigen rustige manier bracht hij altijd veel gezelligheid en zijn uitspraak "het is gezellig druk" zal voor altijd voort leven binnen de ijsclub.

Cor Zuiderduin
Tijdens de jaarvergadering van 2003 is Cor postuum tot erelid benoemd. In 1996 is hij reeds overleden. Dat hij in 2003 alsnog tot erelid is benoemd, geeft wel aan dat Cor veel voor de club heeft betekend. En het was inderdaad zijn gigantische inzet en zijn prachtige humor die hem onvergetelijk maakt. Als trainer heeft hij veel voor het schaatsen gedaan maar ook het onderhoud aan baan en gebouw deed hij wekelijks fluitend. De enorme gezelligheid die hij uitstraalde zijn heerlijke herinneringen aan hem.

Ton Nuij
Twaalf jaar penningmeester en zestien jaar voorzitter, was hij. Op zich al twee mooie prestaties. Maar zijn erelidmaatschap heeft hij verdiend door al het werk dat Ton voor de club gedaan heeft. De werkzaamheden die hij tijdens de nieuwbouw in Poelpolder Zuid heeft gedaan zijn gigantisch. Vanaf de eerste heipaal tot de laatste afwerking was Ton aanwezig en aan het werk. Elektra, telefoon, CV, sanitair, schilderen, inrichten, noem maar op en Ton deed het. Maar ook na de nieuwbouw was zijn enthousiasme niet getemperd en zette hij zich op alle fronten in voor de club.

Gerard Verdegaal
Maar liefst 56 jaar zat Gerard in het bestuur. Als jongeling kwam hij in 1940 in het bestuur en heeft dus al die jaren veel meegemaakt. Drie verhuizingen van de ijsclub, vier voorzitters, vier penningmeesters en maar liefst zeven secretarissen zijn de revue gepasseerd. En al die jaren konden al die mensen rekenen op de inzet van Gerard. Voor het vele werk dat hij verzet heeft werd Gerard bij zijn afscheid beloond met het erelidmaatschap.

Henk Vreeburg
Henk is net geen 40 jaar bestuurslid geweest. Maar in die 39 jaar dat hij het wel was, was hij wel een opvallend bestuurslid. Maar dan niet vanwege het besturen maar meer vanwege het doen. Een echte doener was Henk binnen de club. Geen enkel klusje was hem te min of te moeilijk. Bij alles stroopte hij de mouwen op en klaarde de boel en was daarbij ook nog eens altijd goed geluimd. Voor deze eindeloze inzet werd Henk bij zijn afscheid onderscheiden met het erelidmaatschap.

Jan Langeveld
Toen in 1972 de ijsclub naar de Rooversbroekdijk verhuisde, werd Jan Langeveld de huisbaas van de Lissesche IJsclub. De baan was immers op zijn land gevestigd. Al die jaren dat de ijsbaan daar gevestigd was, was Jan aanwezig om sneeuw te ruimen als dat weer eens nodig was. Maar toen de ijsbaan naar de Randmeerstraat verhuisde was Jan bijna dagelijks in de weer met groot materieel zodat met name het zware werk soepel verliep. Voor zijn enorme inzet voor de ijsclub werd Jan het erelidmaatschap toegekend.

Nic Mieloo
Van 1947 tot 1974 was Nic Mieloo voorzitter van de Lissesche IJsclub. Zo lang voorzitter blijven kan je alleen maar als de inzet grandioos is. En dat was bij Nic zeker het geval. Nic heeft twee verhuizingen geleid: in zijn eerste jaar als voorzitter werd de nieuwe baan aan de Oranjelaan in gebruik genomen en in zijn laatste jaar de nieuwe baan aan de Rooversbroekdijk. Met de toezegging dat Nic de officiele opening van de nieuwe baan mocht doen, werd hem het erelidmaatschap verleend.

Bertus Randsdorp
Beter bekend als Vader Bertus. Jarenlang had Vader Bertus de leiding over de verzorging van de baan. Met veel plezier en enthousiasme deed hij dat werk. En toen de nieuwe baan en het nieuwe clubgebouw aan de Rooversbroekdijk er kwamen heeft hij daar ook zijn handen flink uit de mouwen gestoken. Als dank voor al dat werk werd Vader Bertus in 1972 beloond met het erelidmaatschap.

Arie Wesselo
Dat Arie Wesselo 31 jaar (1941-1972) penningmeester was, is al heel bijzonder. Maar dat hij in die tijd ook nog 12 jaar (1941-1953) secretaris is geweest is ronduit uniek. Was zijn werk als secretaris altijd al keurig, als penningmeester wist hij keer op keer weer prachtig schematisch de toestand van de kas weer te geven. Voor zijn vele werk en grandioze inzet werd Arie bij zijn vertrek uit het bestuur beloond met het erelidmaatschap.

Egbert van 't Oever
In 1947 kwam Egbert in Lisse wonen en werd hij onmiddelijk lid van de Lissesche IJsclub. Al gauw werd duidelijk dat Egbert een groot schaats talent was en dat uitte zich in 1954 toen Egbert in Zwolle Nederlands kampioen werd. Het bestuur van de Lissesche IJsclub was uiteraard in z'n nopjes met deze prestatie en pronkte trots met Egbert. Omdat Egbert veel voor de schaatssport deed en uiteraard omdat hij Nederlands kampioen werd, werd Egbert beloond met het erelidmaatschap van de Lissesche IJsclub.